September 2017

|
Cung đường trekking xuyên rừng tại Cát Bà

Cung đường trekking xuyên rừng tại Cát Bà Trước lúc trekking bạn nên trình báo ban quản lý VQG (xác nhận tên tuổi, nơi ở, số điện thoại liên hệ). Đây là khu dự trữ sinh quyển quý giá, địa hình đa dạng, hiểm phát triển thành việc review trong rừng nên được kiểm soát
Read More