March 2018

Kiến trúc khá ấn tượng của Singapore

Kiến trúc khá ấn tượng của Singapore Một số bức ảnh có vẻ đẹp siêu thực. Một vòng xoay có thiết kế như trong thời đại tương lai và khu tàu một đường ray nhìn như mô hình đồ chơi của trẻ em. Từ góc nhìn này, du khách có thể thấy quảng trường Marina
Read More